ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Η πολυετής  δραστηριότητα του Μουσείου ΜΗΧΟΛΑΤΟΝ  προτού συσταθεί επισήμως το 2007 , είχε ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση, ανακατασκευή και αναπαλαίωση των εκθεμάτων του που αποτελούν τις εξής συλλογές:

  • Ποδήλατα
  • Μοτοποδήλατα
  • Χειρήλατα*
  • Αυτοκίνητα Ελλήνων κατασκευαστών
  • Διάφορα αντικείμενα

Χρονικά τα εκθέματα καλύπτουν την περίοδο από τα μέσα του 19ου αιώνα ως σήμερα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ελληνικό στοιχείο όσον αφορά στη σύζευξη των συλλογών του μουσείου με την ιστορία της Ελλάδας καθώς και με την καθημερινότητα και  εφευρετικότητα της ελληνικής κοινωνίας.

Οι συλλογές του Μουσείου ανοίγουν σελίδες προσωπικών ιστοριών και μέσω των εκθεμάτων του καταγράφεται η πολιτιστική κληρονομιά και εξέλιξη της.

*  Λέξη: ΧΕΙΡΗΛΑΤΑ

Ετυμολογία : [< Χειρ  + ελαύνω>]
χειρ < αρχαία ελληνική λέξη, αρχική – ριζική
                 χέρι

Ελαύνω < αρχαία ελληνική λέξη

  • κινώ, οδηγώ, κατευθύνω

Ερμηνεία της λέξης ΧΕΙΡΗΛΑΤΑ : Κινώ με τα χέρια.