ΕΡΕΥΝΑ

Από την ίδρυσή του το Μουσείο ΜΗΧΟΛΑΤΟΝ, είχε και εξακολουθεί να έχει ως κύριο σκοπό του, την έρευνα, την καταγραφή και μελέτη του ποδηλάτου και μοτοποδηλάτου όχι μόνο ως αντικείμενο πολιτισμού και τεχνολογικής εξέλιξης, αλλά και ως σημείο αναφοράς στο ευρύτερο πολιτισμικό περιβάλλον χρήσης του.

Η έρευνα του Μουσείου περιλαμβάνει αποστολές για συλλογή φωτογραφικού και ηχητικού υλικού που αφορούν σε κατασκευαστικές λεπτομέρειες και ορθή αναπαλαίωση και συντήρηση των συλλογών του, σε αναζήτηση σπάνιων ή και μοναδικών αντικειμένων και σε συγκέντρωση λαογραφικού υλικού στο τομέα που αφορά στο Μουσείο.

Τα πορίσματα των ερευνών του αποτελούν βασική πηγή πληροφοριών για την ορθή αναβίωση της ιστορίας αλλά και μέσον για άλλες επιστημονικές αναζητήσεις που αφορούν στην τέχνη και στον πολιτισμό.